Disk Tanjurače Nošenog Tipa

Tanjurače služe za usitnjenje zemlje nakon oranja, kao i za sjeckanje ostataka. Pogodna je za međurednu obradu i uništavanje korova. Tanjurače su izrađene od kvalitetnih materijala što odgovara njihovoj namjeni. Baterije su međusobno postavljene u obliku X, a njihov kut se podešava pomoću poluge na srednjem nosaču. Kod većeg kuta postiže se dublje kultiviranje. Ležista su zatvorenog tipa, te podmazivanje nije potrebno.

Broj diskova 28 32
Radni zahvat (cm) 240 270
Radna dubina (cm) 10-15 10-15
Promjer diskova (cm) 51 51
Razmak diskova (cm) 16 16
Masa 620 650
Potrebna snaga (kW) 40 48

Fotografije Disk Tanjurače Nošenog Tipa